Asansör Bakımı

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24/06/2015 tarih ve 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümleri gereğince; Bina Sorumlusu asansörün bu yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için yılda en az bir kere Belediyelerin anlaşmış olduğu Yetkili Denetim Kuruluşları ile periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Ayrıca Bakınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-1.htm

TEKLİF AL!
DİĞER HİZMETLERİMİZ